PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

1.8 KUIDAS KOGUDA KLIENTUURI?

Klientuuri kogumine on juuksuritöö üks alustalasid, sest iga töö peab selle tegijat üleval pidama ning juuksuri jaoks on tema klientuur just elatusallikas.
Edukas klientuuri kogumine sõltub mitmetest teguritest:

Kindlasti pole võimalik klientuuri koguda juuksuril, kes: