PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

ÜLESANNE 4.2

Prindi välja ülesande töölehed ja joonista lõikustele lõikusskeemid. Võrdle oma tööd kaasõpilasega ja põhjenda oma valikuid.