PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

4.3 LÕIKUSJOONED JA JUUKSESALGU TÕSTENURGAD JUUSTE LÕIKAMISEL

Juuksesalgu tõstenurk ehk gradueeritud lõikusjoon

Gradueeritud lõikusvormi puhul tõstetakse ja lõigatakse juuksesalgud teatud nurga all, vastavalt valitud lõikuse iseloomule.
Juuksesalgu tõstenurk ehk gradueering võib olla madal, keskmine või kõrge.

MADAL TÕSTENURK EHK GRADUEERING 0 – 45°

KESKMINE TÕSTENURK EHK GRADUEERING 45°

KÕRGE TÕSTENURK EHK GRADUEERING 45 – 90°

Kontrollsalk

Kontrollsalk juukselõikusel on sobivasse pikkusesse lõigatud juuksesalk, mida kasutatakse järgnevate juuksesalkute täpseks lõikamiseks.
Kontrollsalk võib olla, sõltuvalt juukselõikuse iseloomust, kas püsiv kontrollsalk või liikuv kontrollsalk.

PÜSIV KONTROLLSALK

LIIKUV KONTROLLSALK

Lõikusjoon

Lõikusjoon on juukselõikusel lõigatav joon, mis on alati paralleelne juukselõikuse jaotusjoonega.
Kuna jaotusjooned on alati kas horisontaalsed, vertikaalsed või diagonaalsed, siis nendega paralleelsed lõikusjooned on ka vastavalt alati horisontaalsed, vertikaalsed ja diagonaalsed.

Lõikuse kujundlik joon ehk lõikusvorm

Lõikuse kujundlik joon tekib juuste 90°-sel ülestõstmisel risti peakujuga.
Lõikuse kujundlik joon näitab lõikuse kujudlikku vormi, mis võib olla, sõltuvalt lõikuse iseloomust, kas ühtlase pikkusega, üles- või allapoole pikenev kuju.

LIIKUV KONTROLLSALK

ÜLESPOOLE PIKENEV
KUJUNDLIK VORM

ALLAPOOLE PIKENEV
KUJUNDLIK VORM

Igale näokujuleovaalsele, ümarale, kolmnurksele, kandilisele või südamekujulisele – on võimalik leida valitud pikkuses sobiv lõikusvorm. Kuldreegel õige ja sobiva lõikuse valimisel on püüda mitte rõhutada näo eripärasusi, vaid luua illusiooni ovaalsest näokujust. Näiteks saab ümara näokuju puhul vältida lokkis lühikest lõikust, mis jätab näost veel ümarama mulje. Kandilise näokuju puhul saab õige lõikusega peita kandilist lõuajoont. Südamekujulise näo puhul tuleb lõikuse valimisel keskenduda rohkem silmadele ja põsesarnadele kui teravale lõuale.

Gradueerimine

Gradueerimine ehk osaline järgulisus tekib juuksesalgu tõstmisel soovitud nurga all ning lõikamisel sõrmede seestpoolt.
Osaline järgulisus võib olla (vastavalt valitud tõstenurgale) kas madal, keskmine või kõrge gradueering (vt alapeatükk „Juuksesalgu tõstenurk“).
Gradueerimisel hoiab klient oma pead püstises asendis.
Vastavalt lõikuse tulemusele, võib osalise järgulisuse lõikamisel kasutada kas püsivat või liikuvat kontrollsalku (vt alapeatükk „Kontrollsalk“). Püsiva kontrollsalgu kasutamisel tekib juustesse kas kasvav või kahanev gradueeritud joon ja liikuva kontrollsalgu kasutamisel tekib juustesse ühtlane gradueeritud joon.
Lõikamise jaotused sõltuvad samuti soovitud lõikuse tulemusest ning võivad olla kas horisontaalsed, vertikaalsed või diagonaalsed jaotused (vt alapeatükk „Lõikuse jaotusjoon“).

Pealagi

Pealae juuksed lõigatakse tavaliselt juukselõikuse viimase etapina.
Selleks tuleb leida üles pealae kõrgeim punkt ning teha jaotused nö tordi lahtilõikamise võtet järgides.
Pealae kõrgeimasse punkti lõigatakse kontrollsalk, soovitud tulemusest lähtuvalt lõigatakse pealae juuksed kas horisontaalse lõikusjoonega või diagonaalse lõikusjoonega (külgedele pikeneva või külgedele lüheneva joonega).
Vajadusel tuleb kontrollsalk teha veidi ühe või teise külje peale – seda siis, kui lõigatakse asümmeetrilist lõikust, kus ühel pea poolel jäävad tukk ja küljejuuksed oluliselt pikemad.

Tukk

Tukk moodustub juustest, mis katavad otsmikku.
Tukk kujundatakse vastavalt kliendi soovile, lähtudes ka juukselõikuse vormist.
Tukajuukseid on soovitav lõigata kuivalt ja mitte salku pingutades.
Tuka juuksekontuur on igal inimesel erinev, seepärast on ka tukajuuste maht igaühel erinev. Tukajuukseid saab teistest juustest eraldada järgmiselt:

Tuka lõikamise puhul tuleb kindlasti jälgida tukajuuste loomulikku langemise suunda. Kui tukas on väga tugev pööris(ed), siis tuleks valida pikema tukaosaga lõikus ja kliendile selgitada, kuidas ta saab oma tukka sättida nii, et see pöörise koha pealt püsti ei tõuseks.
Tukajuukseid ei lõigata kunagi kõike korraga, vaid juuksekontuuri järgides tehakse tukka ca 1cm-sed jaotused ja lõigatakse jaotuste kaupa.
Tukka ei lõigata kunagi ühest servast teise, vaid keskelt (ninajuurelt) ühele ja teisele poole.