PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

4.6 MASSIIVNE PÕHIVORM

Massivne põhivorm lõikuses võib olla:

1. Ühepikkune massiivne põhivorm

Ühepikkuse massiivse põhivormi puhul on kõik juuksed ümber pea lõigatud ühepikkuseks, järgides juuste loomulikku kasvusuunda.

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

2. Kuklast ette pikenev massiivne põhivorm

Kuklast ette pikeneva massiivse põhivormi puhul on kõik juuksed lõigatud diagonaalselt ette pikenedes, järgides juuste loomulikku kasvusuunda. Kuna lõikusvorm on massiivne, siis gradueering puudub.

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

3. Eest taha pikenev massiivne põhivorm

Eest taha pikeneva massiivse põhivormi puhul on juuksed lõigatud eest/näo äärest lühemad ja diagonaalselt kuklasse pikenevad, järgides juuste loomulikku kasvusuunda. Kuna lõikusvorm on massiivne, siis on kõik juuksed ühepikkused (gradueering ja kasvav järgulisus puudub).

Lõikuse jaotamine ja teostamine: