PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

4.7 GRADUEERITUD PÕHIVORM

Gradueeritud põhivorm on juukselõikuse osaline järku lõikamine, mis tekib juuksesalgu tõstmisel soovitud nurga all ning lõikamisel sõrmede seestpoolt.
Osaline järgulisus võib olla (vastavalt valitud tõstenurgale) kas madal, keskmine või kõrge gradueering.
Vastavalt lõikuse tulemusele, võib osalise järgulisuse lõikamisel kasutada kas püsivat või liikuvat kontrollsalku. Püsiva kontrollsalgu kasutamisel tekib juustesse kas kasvav või kahanev gradueeritud joon ja liikuva kontrollsalgu kasutamisel tekib juustesse ühtlane gradueeritud joon.

1. Madala gradueeringuga ette pikenev põhivorm

Madala gradueeringuga ette pikenev lõikusvorm lõigatakse vastavalt kliendi soovile, järgides peakuju ja seda, kui pikaks soovitakse jätta küljejuuksed.
Madala gradueeringuga lõikusvormi on otstarbekas kombineerida massiivse ettepikeneva põhivormiga.
Madala gradueeringu puhul on juuksesalgu tõstenurk samuti madal (0-45°) ja gradueerimist alustatakse kuklas üsna kõrgelt (soovitatavalt kuklaluust ca 2cm kõrgemalt).
Madala gradueeringu ja ettepikeneva põhivormi lõikamisel kasutatakse püsivat kontrollsalku.

Lõikuse jaotamine ja teostamine:

2. Kõrge gradueeringuga põhivorm

Kõrge gradueeringuga lõikusvormi kasutatakse eelkõige meeste juukselõikuste lõikamisel, kuid samas ka naiste poisipea lõikus on lõigatud samade põhimõtete järgi.
Kõrge gradueering tähendab, et lõikamiseks valitakse kõrge juuksesalgu tõstenurk (45- 90°).
Kõrge gradueeringu lõikamisel kasutatakse tavaliselt liikuvat kontrollsalku, kuid soovi korral võib kontrollsalgu iseloomu ka kombineerida (nt kui soovitakse küljeosa kuklaosast natuke pikem jätta, siis võetakse kõrva taga olev vertikaalne juuksesalk püsivaks kontrollsalguks ning kammitakse ja lõigatakse küljeosa juuksed selle juures).

Lõikuse jaotamine ja teostamine: