PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

HARJUTUS 5.2

Happeliste ja aluseliste lahuste kontsentratsiooni väljendavat suurust nimetatakse -ks. Kõrgemas kontsentratsioonis OH¯ ioone sisaldavad lahused, H+ ioone aga lahused. Lahus on , kui H+ ja OH- ioonide kontsentratsioon on võrdne – pH väärtus on siis .
Hapete puhul ulatuvad pH väärtused pH , aluste puhul aga pH . Kõrge kontsentratsiooniga happed pH ja kõrge kontsentratsiooniga alused pH kutsuvad juustes esile tugevaid ja kahjustusi.
Tugevalt lokivedelikud omavad pH väärtust 9,2 ja 9,6 vahel ja on sobivad ainult jämedate ja lokkimise suhtes resistentsete juuste puhul. Vedeliku aluselisus on tingitud tema sisaldusest, mis kergesti aurustub. Ammoniaak kutsub esile juuste , kuid põhjustab ka lokivedeliku iseloomuliku lõhna.
Mõõdukalt lokivedelikud omavad pH väärtust 7,4 ja 8,5 vahel. kontsentratsioon neis vedelikes on väiksem, mistõttu on nõrgemad ka nende keemiline agressiivsus ja esilekutsuv toime.
lokivedelikud ei sisalda ja ei põhjusta juustekeemilist ja sobivad seega paremini juuste korral.
Poorsete juuste kiht on vähem tihedalt pakitud ning sisaldab oma väliskihis mikroskoopilisi ehk .
Poorsed juuksed vajavad vähem või ei vaja seda üldse, selleks, et lokivedelik saaks tungida juukse sisse.
lisamine lokivedelikule põhjustab tema toime , kuid ei mõjuta eriti -d. lokivedelik jääb ikka .
Aluselised lokivedelikud sisaldavad alati , et kutsuda esile , mis võimaldab lokivedeliku teistel komponentidel tungida juuksesse.
Kõik lokivedelikud sisaldavad ainet, mis on võimeline purustama valguahelate . Kui need sillad on lõhutud, siis võib toimuda juuste .
Aluselistes lokivedelikes on taandavaks aineks . Happeliste lokivedelike taandavad ained ei sisalda , nende taandav aine moodustub siis, kui lokivedeliku kaks komponenti segatakse enne kasutamist. Taandava aine nimi happelistes lokivedelikes on Õlid, rasvad ja vahad on lokivedelikes kasutatavad ning aitavad kaitsta juukseid ja vähendavad keemiliste ainete kahjustavat toimet.
ehk märgavad ained emulgeerivad õli ja vett ning vähendavad ka vee , mis hõlbustab lahuse juuste sisse imbumist.
lisatakse lokivedelikele üksnes lokivedeliku, mitte aga juuste , mis aitavad vältida erinevate vedelike äravahetamist.
Peamine lokivedeliku komponent on .
Lokivedeliku mõjul toimub juukse . Liiga toimeajaga ei jõua keemilised protsessid lõpuni areneda – liiga toimeajaga areneb keemiline protsess liiga kaugele ja lokk lõtvub.
Valguahela sildade lõhkumise tagajärjel muutub juuste struktuur lõdvaks. Juuste keeramine lokirullide ümber tekitab juustes potentsiaalselt uue , mis muutub püsivaks vaid siis, kui seda uued .
nimetatakse uute väävelsildade fikseerimist juukses. Neutraliseerimine on oma olemuselt protsess.
Neutraliseerijad on mõõdukalt pH väärtusega. Oksüdatiivse protsessi käigus jäägid neutraliseeritakse ja juuste väheneb.
Neutraliseerijate koostises on oksüdeeriv aine ehk . H2O2-st eraldub lagunemisel , mis tekitab juustes uusi ja seob aine jäägid – taandaja .
Neutraliseerijad sisaldavad tavaliselt veel aineid, aineid ja vesinikperoksiidi .
Vahetult peale lokkimist vajab teatud määral aega, et juuste struktuur taastaks endiselt stabiilse seisundi.
sisaldab valgusarnaseid aineid, mis tungivad juustesse ja täidavad juuste struktuuri püsimuutmise käigus tekkinud .

KONTROLLI VASTUST
VAATA ÕIGEID VASTUSEID
/