PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

HARJUTUS 5.3

Ühtlase lokkimistulemuse saavutamiseks on tarvis tähelepanu pöörata mitmetele olulistele . Välja tuleb selgitada juuste ja . Lokkimistulemus sõltub suures osas juuste rullidele keeramise ja rullide õigest .
Lokkimispreparaadi valik tuleb teha ja põhjal.
Lokkimise juures on tähtis, et rullidele keeratud juuksed saaksid ühtlaselt .
Lokkimise käigus lisasoojuse kasutamise korral tuleb lühendada, sest kiirendab reaktsioonide kulgu.
Selleks, et vältida katkestusi töös, tuleb kõik vajalikud ained ja eelnevalt valmis panna.
Enne struktuuri püsimuutmist pestakse juuksed kergelt šampooniga.
Rullimisprotseduuri juures on tähtis õige laius, hulk, pinge ja juuste jaotamine rullide vahel.
tuleb rullidele kanda , liigutustega ja igat rulli vähemalt niisutada.
Kui jääb juustesse ettenähtud aja, siis saavad juuksed liigselt mõjutatud ning tagajärjeks on lokkimistulemus – juustel puudub vajalik . Loki astet tuleb toimeaja jooksul pidevalt kontrollida.
Juukse sõltub .
tuleb valida juuste , lokivedelikust, soovitud ja lähtuvalt.
näitab senise toimeaja jooksul saavutatud vetruvuse astet. Sellelt rullilt keeratakse kuni keerdu maha ja hoitakse rulli pea ligidal.
Toimeaja lõppedes algab fikseerimisprotseduur koos hoolika väljaloputamisega. Loputamise järel tuleb üleliigne juustest salvrätikutega välja tupsutada ning seejärel kanda rullidele ehk .
Olenevalt preparaadist, on olemas erinevad viisid: ja vahuga.
toimub tavaliselt etapis. Mõjuaja lõppedes loputatakse hoolikalt juustest välja.
lõpus tuleb ümbervormitud juuksed viia tagasi nende seisundisse. Vajalik on juuste täiendav . See tagab lokkide , stabiliseerib ja tugevdab juuste ning viib teda tagasi esialgsesse .

KONTROLLI VASTUST
VAATA ÕIGEID VASTUSEID
/