PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

ÜLESANNE 5.1

Kasutades õpitud teadmisi peatükist „Juuksuri loomingulise töö alused“ kirjelda, milliseid jooni on kasutatud erinevate lokikeeramistehnikate jaotuste tegemisel?