PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

5.6 MIKS KAHJUSTAB JUUSTE STRUKTUURI PÜSIMUUTMINE JUUKSEID?

Tavapäraselt ei kahjusta juukseid mitte niivõrd struktuuri püsimuutmine ise, vaid valed otsused ja vead protsessi teostamisel (nt kui ei võimaldata sidemetel korralikult uuesti kinnituda). Valed otsused võivad olla tingitud asjaolust, et ei pöörata piisavalt tähelepanu kliendi juuste seisundile.
Juuksuri ülesanne on välja selgitada, millises seisundis on juuksed ja kuidas klient igapäevaselt oma juukseid käsitleb.
Arvesse tuleb võtta, et:

Struktuuri püsimuutmise kaunis tulemus sõltub juuksuri otsustest kliendi juuste seisundi diagnoosimisel ning õigete ainete ja töövahendite kasutamisest.