PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

5.3 JUUSTE STRUKTUURI PÜSIMUUTMISEL KASUTATAVATE AINETE KEEMILINE KOOSTIS

pH

pH on happeliste ja aluseliste lahuste kontsentratsiooni väljendav suurus. Aluselised lahused sisaldavad kõrgemas kontsentratsioonis OH¯ ioone – happelised lahused sisaldavad suuremas kontsentratsioonis H+ ioone. Lahus on neutraalne, kui H+ ja OH¯ ioonide kontsentratsioon on võrdne. (pH väärtus on siis 7.)
Hapete puhul ulatuvad pH väärtused Ph1 – 7, aluste puhul aga pH7 – 14. Kõrge kontsentratsiooniga happed (pH1 – 3) ja kõrge kontsentratsiooniga alused (pH12 – 14) kutsuvad juustes esile tugevaid ja pöördumatuid kahjustusi.

Lokivedelikud jagunevad pH väärtuse järgi:

Lokivedeliku tüüp pH väärtus Ammoniaagi toime
Tugevalt aluseline lokivedelik sobib ainult jämedate ja lokkimise suhtes resistentsete juuste lokkimiseks 9,2 – 9,6 Aluselisus sõltub suurest ammoniaagi sisaldusest, mis aurustub kergesti. Kutsub esile juuste pundumise ja põhjustab lokivedeliku iseloomuliku lõhna.
Mõõdukalt aluseline lokivedelik sobib keskmisele ja peenemat tüüpi, samas ka värvitud juuksele 7,4 – 8,5 Ammoniaagi kontsentratsioon väiksem. Nõrgem keemiline aktiivsus ja juuste pundumist esilekutsuv toime.
Happeline lokivedelik sobib peenele ja ka poorsele, samas ka värvitud ja kuni 30% triibutatud juuksele 6 - 7 Ei sisalda ammoniaaki. Ei põhjusta juuste keemilist pundumist.

Poorsete juuste kutiikuli kiht on vähem tihedalt pakitud ning sisaldab oma väliskihis mikroskoopilisi lõhesid ehk mikrolõhesid.

NORMAALNE
JUUKSEKARV

KERGELT POORNE
JUUKSEKARV

TUGEVALT POORNE
JUUKSEKARV

Poorsed juuksed vajavad vähem avamist või ei vaja seda üldse, selleks, et lokivedelik saaks tungida juukse sisse.

Vee lisamine lokivedelikule lahjendab selle toimeaineid ja põhjustab tema toime nõrgenemise, kuid mõjutab väga vähe tema pH-d.
Aluseline lokivedelik jääb ikka aluseliseks, ükskõik kui palju seda ka ei lahjendata!

Lokivedelike koostisosad

Lokivedelike koostisosad on:

Pundumist põhjustavad ained Ammoniaak – sisaldub aluselistes lokivedelikes. Võimaldab lokivedeliku teistel komponentidel tungida juuksesse.
Redutseerivad
ehk taandavad ained
Ammoonium tioglükolaat (ammonium thiogycolate)– sisaldub aluselistes lokivedelikes. Vastutab valguahelate väävelsildade lõhkumise eest juukses.
Glütserüülmonotioglükolaat (glyceryl monothioglycolate) – sisaldub happelistes lokivedelikes (moodustub lokivedeliku kahe komponendi segamisel vahetult enne kasutamist).
Hooldusained
Vees lahustumatud (segatakse emulgaatori abil, et takistada eraldumist lokivedelikus).
Õlid, rasvad, vahad – aitavad kaitsta juukseid ja vähendavad keemiliste ainete kahjustavat toimet. Parandavad juuste seisundit.
Märgavad ained Detergendid – emulgeerivad õli ja vett ning vähendavad vee pindpinevust (hõlbustavad lokivedeliku imbumist juuksesse).
Värvained Ainult lokivedelikule tooni andmiseks, siis on raskem lokivedelikke teiste vedelikega segamini ajada.
Vesi Lokivedeliku peamine komponent. Ei tohi sisaldada mineraalaineid ja soolasid.

Lokivedeliku toimeaeg ja lokkimise tulemus

Lokivedeliku mõjul toimub juukse struktuuri püsimuutmine.

Lokivedeliku optimaalne toimeaeg on kirjas toote pakendile lisatud instruktsioonis.
Toimeaega võib lühendada juhul, kui kasutada täiendavat soojendamist.

Neutraliseerijad

Peale seda, kui valguahela väävelsidemed on lõhutud, muutub juuste struktuur lõdvaks. Juuste keeramine lokirullide ümber tekitab juustes potentsiaalselt uue struktuuri, mis muutub püsivaks vaid siis, kui seda fikseerivad uued väävelsillad – sellist keemilist protsessi nim neutraliseerimiseks, mis on oma olemuselt oksüdatiivne protsess ehk elektronide loovutamise protsess.

Kuvatud pildina. WebGL tugi puudub või deaktiveeritud (Safari). Võimalusel aktiveerige.

Neutraliseerijad on mõõdukalt happelise pH väärtusega. Oksüdatiivse protsessi käigus ammoniaagi jäägid neutraliseeritakse ja juuste pundumine väheneb, mille tulemusena tõmbuvad juuksed veidi kokku.

Neutraliseerijates sisalduvad ained:

H2O2 ehk vesinikperoksiid (1,2-1,5%) Neutraliseerimise käigus eraldub H2O2 lagunemisel hapnik, mis tekitab juustes uusi väävelsildasid ja seob taandava aine jäägid. Taandav aine inaktiveerub.
Hooldavad ained Parandavad juuste kammitavust ja tasandavad välispinda.
Niisutavad ained Aitavad hooldavatel ainetel tungida juustesse.
H2O2 stabilisaatorid Takistavad oksüdeerimise jätkumist ja juuste värvi helestumist peale neutraliseerimise lõppu.

Neutraliseerimine toimub vastavalt toote pakendile lisatud instruktsioonidele.

Lokkimisjärgne töötlus juuste keratiini tugevdamiseks

Keratiiniks nimetatakse teatud valgu tüüpi, mida leidub juustes ja mis on nende struktuuri aluseks. Keemiline keratiini struktuuri muutmine, mis toimub juuste struktuuri püsimuutmise käigus, ei ole vaba negatiivsetest mõjudest juuksele. Vahetult peale lokkimist vajab keratiin teatud määral aega, et juuste struktuur taastaks stabiilse seisundi.
Lokkimisega võib kaasneda juuste elastsuse vähenemine, juuste allumatus soengu kujundamisel, läike kadumine ja värvi helestumine.
Nendel põhjustel on oluline kasutada sobivat järeltöötlust selleks, et viia juuksed tagasi endisesse seisundisse.
Juukse struktuuri püsimuutmise käigus nõrgendab ammoniaak keratiini ja taandavad ained lõdvestavad struktuuri. Sobiv järeltöötlemise vahend neutraliseerib ammoniaagi ja taandavate ainete jäägid, samuti deaktiviseerib vesinikperoksiidi jäägid, mis võivad muidu kutsuda esile juuste värvi kontrollimatu pleegitumise. Järeltöötlusaine pidurdab juuste pundumise ja aitab neil tagasi kokku tõmbuda oma esialgsesse seisundisse.
Järeltöötlusaine sisaldab valgusarnaseid aineid, mis on võimelised tungima juustesse ja täitma neid mikrolõhesid, mis võisid tekkida keemilise lokkimise käigus. Samaaegselt tugevdab ta üldist keratiini struktuuri ja kindlustab seega lokkide parema püsimise.