PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

7.8 SOENGUTE PÕHITÜÜBID

Üldiselt tuntakse nelja soengute põhitüüpi, kusjuures üks soeng võib koosneda mitmest põhitüübist:

Üldjuhul tuleb soengu tegemisel järgida soengu vormi harmoonia põhimõtet – soenguvorm peab olema tasakaalustatud.
Illustratsioonil olevad meridiaanid näitavad ära, kuidas soengut tasakaalustada ehk nt kui teha pealae esiosasse soengut rõhutav detail, siis tasakaaluks peaks kukla allosas olema teine soengut rõhutav soengudetail jne.