PEATÜKK 1

PEATÜKK 2

PEATÜKK 3

PEATÜKK 4

PEATÜKK 5

PEATÜKK 6

PEATÜKK 7

Peatükk 1

Peatükk 2

Peatükk 3

Peatükk 4

Peatükk 5

Peatükk 6

Peatükk 7

7.7 KONSULTATSIOON ENNE SOENGU TEGEMIST

Enne soengu tegemise alustamist, tuleb välja selgitada, millist soengut klient soovib. Tihti ei tea klient täpselt seda ka ise või ta lihtsalt ei oska seda selgitada.
Kui klient ei oska täpselt öelda, millist soengut ta soovib, siis tasuks temalt küsida, millist seongut ta kindlasti ei soovi. Soengusoovi väljaselgitamisel on abi ka piltide ja fotode näitamisest, sest kliendi rahulolu seisukohast on oluline välja selgitada, mis talle meeldib ja mis mitte ehk, milles ta end hästi tunneb ja milles mitte.
Klient ootab tavaliselt ka juuksuri soovitusi soengu valimisel. Juuksur peab soengusoovi väljaselgitamisel ja omapoolsete soovituste tegemisel, lähtuma järgmistest punktidest:

Kui soengustiil on kindlaks määratud, siis tuleb tähelepanu pöörata järgmistele punktidele:

Märgata tuleb kõiki kliendi erisusi (suured kõrvad, eemale hoidvad kõrvad, kõrge laup, pikk kael, suur nina jne).